Beka z poli dwurnik

Struktura jest organizacyjną podstawą klasy. Toruje drogę do współpracy oraz uczenia się, wyjaśniając Twoje reguły i oczekiwania, a także definiując ścieżkę, jaką chcesz, aby podążali Twoi uczniowie. W klasie, w której jest dobra organizacja, można zapobiec wielu konfliktom oraz problemom behawioralnym, ponieważ dzieci wiedzą, czego się od nich oczekuje. Jasne są zasady, sposoby postępowania oraz rutynowo wykonywane czynności. Uczniowie odczuwają mniejszą potrzebę testowania granic. Struktura jest czymś tak podstawowym, że wielu nauczycieli przechodzi nad nią do porządku dziennego i poświęca jej zbyt mało uwagi na początku roku szkolnego. Zazwyczaj sądzą, że nie mogą tracić cennego czasu lekcyjnego, lub zakładają, że dzieci wiedzą już, czego się od nich oczekuje, bądź że pojmą to w trakcie zajęć. W rzeczywistości jednak więcej czasu upływa na sprawdzaniu granic oraz przeszkadzaniu, a mniej zostaje na nauczanie i uczenie się. W rezultacie traci na tym każdy. Nauczyciele są wyczerpani, ponieważ muszą walczyć
o zachowanie porządku w swoich klasach, zaś uczniowie tracą cenny czas, który mógłby być wykorzystany na naukę. Celem niniejszego rozdziału jest ukazanie metod zapobiegania problemom, które wynikają z nieefektywnej struktury. Dzięki niemu nauczysz się sprawdzonych technik uczenia klasowych zasad i procedur, definiowania podstawowych obowiązków ucznia, pozyskiwania pomocy i współpracy rodziców, a także rozwiązywania problemów, zanim przeistoczą się w coś poważniejszego. Pod koniec rozdziału będziesz już wiedzieć, jak stworzyć strukturę, która przyniesie efekty przez cały rok.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *