Destylacja frakcyjna ropy naftowej

Stosować je w praktyce, rewidować, uczyć ich ponownie i jeszcze częściej stosować w praktyce.
Jak wiele skomplikowanych tematów, które omawiasz na lekcjach, uczniowie opanowują biegle w ciągu dwóch tygodni albo i szybciej? Nie chodzi tu o czytanie, matematykę, ortografię, nauki ścisłe i tym podobne. Przedmioty te wymagają dłuższego nauczania, ćwiczenia w praktyce, wielu sprawdzianów, powtórek, jeszcze intensywniejszego nauczania i jeszcze dłuższego praktykowania. Kiedy już zakończymy naukę, biegłość rzadko jest stuprocentowa. Dlaczego w wypadku skomplikowanej lekcji nauczania klasowych zasad i standardów akceptowalnego zachowania miałoby być inaczej? Rzeczywistość: Zasad powinno się nauczać za pomocą słów oraz działania, a nie tylko samych słów. Obwieszczenie zasad w pierwszym tygodniu nauki jest ważnym krokiem w procesie nauczania i uczenia się, jednak Twoje słowa sygnalizują jedynie Twoje zamiary. Proces ten jest niekompletny. Powinniśmy wesprzeć nasze słowa efektywnym działaniem, jeżeli chcemy, aby dzieci traktowały nasze zasady poważnie. Słowa, które nie są poparte działaniem, mają niewielkie znaczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *