Fajny Piątek

Fajny Piątek jest pomysłową procedurą, używaną zarówno przez nauczycieli szkół podstawowych, jak i średnich, mającą na celu uznanie i wynagrodzenie dobrych nawyków pracy. W piątkowe popołudnia nauczyciele przeznaczają określoną ilość czasu na preferowane przez uczniów zajęcia, które wykonują oni w ciszy, siedząc w swoich ławkach. Nauczyciele wraz z uczniami opracowują zatwierdzoną listę zajęć, którą następnie umieszczają w gablotce lub na jakiejś półce w klasie. Do Fajnego Piątku mają prawo tylko ci, którzy wykonali wszystkie zadane w ciągu tygodnia prace. Ci, którzy się nie zakwalifikują, wykorzystują ten czas na odrobienie nieukończonych zadań klasowych lub domowych. Rozważ poniższy przykład. Jest piątkowe popołudnie, godzina 14.00 i nauczyciel trzecioklasistów ogłasza: Czas na Fajny Piątek. Wszyscy, którzy odrobili swoje prace domowe oraz skończyli zadania wykonywane w tym tygodniu na lekcjach, mogą wybrać zajęcie z zatwierdzonej listy. Z tymi, którzy nie zrobili wszystkich zadań, spotkam się zaraz przy stoliku z tyłu klasy. Niektórzy uczniowie kierują się do gabloty, aby na przykład wybrać sobie jakąś grę czy czasopismo. Inni wykorzystują ten czas na czytanie lub rysowanie. Trzech uczniów wyciąga nieukończone prace domowe i dołącza do nauczyciela przy stoliku na tyłach klasy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *