Niekonsekwencja nauczycieli

Czy sądzisz, że nauczyciele z mojego przykładu mogliby wykazać się podobną niekonsekwencją podczas nauczania własnych przedmiotów? Mało prawdopodobne. Dlaczego w takim razie brakuje konsekwencji w wypadku nauczania zasad dotyczących zachowania? Właściwie metody nauczania stosowane przez nauczycieli, których przedstawiłem w powyższym przykładzie, wcale aż tak bardzo nie odbiegają od tych, które stosuje większość nas. Odzwierciedlają jedynie zakres procedur stosowanych przez ogół społeczeństwa. Wszędzie jest podobnie. N iektórzy wierzą w przyzwolenie. Inni wyznają bardziej autorytarne poglądy. Co niektórzy stosują podejście demokratyczne, a jeszcze inni oscylują pomiędzy przeciwnymi biegunami przyzwolenia i stosowania kar. Większość nas naucza swoich zasad, bazując na jednym lub kilku podstawowych modelach nauczania. Każdy model opiera się na innym zestawie przekonań dotyczących sposobu, w jaki dzieci się uczą, roli nauczyciela w procesie nauczania oraz właściwego rozdysponowania władzy i obowiązków pomiędzy dorosłych i dzieci. W ramach każdego modelu wystąpią inne zestawy lekcji w zakresie współpracy, odpowiedzialności oraz Twoich oczekiwań dotyczących akceptowalnego zachowania. Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z nich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *