Określenie „demokratyczne”

Oznacza, że wszystkie decyzje wychowawcze są poddawane głosowaniu i rozstrzygane na zasadzie konsensusu? IMie. Termin ten ma ilustrować, w jaki sposób ustala się granice i jak się rozdziela władzę oraz kontrolę w klasie. W klasach demokratycznych nauczyciel nadal jest odpowiedzialnym dorosłym, jednak dzieci mają wolność w obrębie dobrze zdefiniowanych granic i mogą podejmować decyzje dotyczące własnego zachowania. Granice nie są ani zbyt szerokie, ani nazbyt restrykcyjne. Dopuszczają wolność oraz możliwość wyboru, jednak dzieci mają tylko tyle wolności, ile są w stanie w sposób odpowiedzialny wykorzystać. Przyjrzyjmy się, jak pewien nauczyciel używa podejścia demokratycznego do poradzenia sobie z rozrabianiem w klasie. Filip i Adam, dwaj drugoklasiści, podopieczni pana Sianeckiego, siedzą naprzeciwko siebie w tej samej grupie. Powinni być zajęci wykonywaniem pracy pisemnej, jednak zamiast tego wygłupiają się. Najpierw Filip rzuca gumką w Adama i uderza go w klatkę piersiową. Adam odrzuca mu gumkę. Wtedy Filip rzuca w niego zwitkiem papierów. Adam odrzuca mu go, ale… trafia w Magdę. Dziewczynka skarży się nauczycielowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *