Procedury odpowiedzialności

Lekcja obowiązkowości jest trudna do przyswojenia bez odpowiedzialności. Twoi uczniowie muszą od samego początku wiedzieć, że oczekuje się od nich określonego wkładu pracy oraz że z jej wykonaniem związane są konsekwencje, pozytywne lub negatywne. Następujące procedury pomogą Twoim uczniom nauczyć się odpowiedzialności oraz dobrych nawyków pracy dzięki uczeniu ich bycia odpowiedzialnymi za ich część pracy.

Piątkowe teczki pracy

Piątkowe teczki pracy są prostą i efektywną metodą informowania rodziców na bieżąco o osiągnięciach ich dziecka. To bardzo prosta procedura. W każdy piątek nauczyciel przekazuje rodzicom teczkę z pracami ucznia, które ten ukończył i oddał w danym tygodniu. Do teczki dołączony jest formularz informujący o tym, czy wszystkie zadania zostały ukończone oraz których (ewentualnie) uczeń nie dokończył. Rodzice przeglądają teczkę, podpisują się i wpisują datę na wewnętrznej stronie. Jeżeli chcą, zapisują swoje uwagi i zwracają teczkę nauczycielowi za pośrednictwem swojego dziecka w każdy poniedziałek. Piątkowe teczki pracy mają dużo zalet. Pozwalają rodzicom nadzorować jakość klasowej i domowej pracy dziecka. Umożliwiają bieżącą wymianę informacji pomiędzy szkołą a domem i służą jako system wczesnego wykrywania, tak aby rodzice oraz nauczyciele mogli poradzić sobie z problemami ucznia wystarczająco wcześnie, zanim przybiorą one poważniejszą postać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *