Realizując nasze cele

Za pomocą podejścia demokratycznego, zużywamy mniej czasu i energii, nie ranimy niczyich uczuć, nie niszczymy wzajemnych relacji ani nie wywołujemy prób sił. Podejście demokratyczne odnosi sukces tam, gdzie inne metody nie przynoszą rezultatów, ponieważ proces ten jest kooperatywny, a nie antagonistyczny. Koncentruje się ono na prowadzeniu dziecka, czyli nauczaniu i uczeniu się. Zadaniem nauczyciela jest poprowadzić ucznia przez proces uczenia się, wyznaczając jasne granice, oferując możliwości akceptowalnego wyboru oraz stosując pouczające konsekwencje, które uczynią dziecko odpowiedzialnym za swoje działania. Żadnych gróźb czy pracy detektywistycznej. Żadnego poucza nia czy pochlebstw. Żadnych zwrotów o 180 stopni. I żadnych prób sit. Są to metody, które nie ranią. Dzieciom dostarcza się jedynie informacji, których potrzebują, aby dokonać możliwych do zaakceptowania wyborów dotyczących swojego zachowania, a następnie pozwala się im na doświadczenie konsekwencji owych wyborów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *