Zamknięcie się w sobie, bojaźliwe posłuszeństwo

Jeżeli stosowanie kar ma tak wiele wad, dlaczego tylu nauczycieli nadal je wymierza? Większość pedagogów, którzy stosują kary, było wychowywanych właśnie w taki sposób. Jest to dla nich naturalne i nie kwestionują efektywności tej metody. Uważają, że nauka musi sprawiać ból, jeżeli uczeń ma się czegoś nauczyć. Gdy dochodzi do zmagań między nauczycielem a uczniem, zakładają, że problemem jest uczeń, a nie ich metody. Jak sama nazwa wskazuje, podejście mieszane jest połączeniem autorytarnego oraz przyzwalającego modelu wychowawczego. Charakteryzuje się niespójnością. Nauczyciele, którzy je stosują, oscylują pomiędzy karaniem a przyzwalaniem, poszukując lepszego sposobu na przekazanie wiedzy – takiego, który charakteryzowałby się zarówno stanowczością, jak i poszanowaniem. Cel ten jednak bardzo trudno osiągnąć, ponieważ brakuje im właściwych metod.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *