Bezpłatne szkoły dla dorosłych w Katowicach i na Śląsku

W obecnych czasach niemalże konieczne jest, aby przez całe życie poszerzać swoją wiedzę i zdobywać nowe kwalifikacje i kompetencje. Istnieje nawet na to angielski termin “lifelong learning”, co tłumaczymy jako kształcenie ustawiczne. Zgodnie z tą zasadą poszerza się oferta edukacyjna do osób dorosłych. W Katowicach, i na Śląsku generalnie, jest takich szkół wiele, w tym także szkoły bezpłatne.

Potrzeb kształcenia ustawicznego spowodowana jest kilkoma czynnikami. Należy do nich na pewno dynamiczny rozwój techniki, który wymaga od pracowników adaptacji do nowej technologii. Rozwój technologiczny pociąga też za sobą zmiany na rynku pracy. Zanikają jedne zawody, a pojawiają się inne. Szansę na utrzymanie pracy lub znalezienie nowej daje właśnie ustawiczne kształcenie. Istnieją szkoły, w tym też bezpłatne, które kierują ofertę do osób dorosłych. Jeśli chodzi o bezpłatne szkoły dla dorosłych Katowice Śląsk to region, w którym działa ich wiele. Jest to ta część Polski, gdzie ograniczenia wydobycia węgla pociągnęło za sobą załamanie na rynku pracy i potrzebę zdobycia nowych kwalifikacji przez wiele osób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *