AKTYWNA INTELEKTUALNOŚĆ

Może sprawą najważniejszą jest to, żeby uczeń był intelektualnie aktywny w czasie nauki. To właśnie uczniowie powinni ćwiczyć swoje myślenie, konstruując i stosując pojęcia, biorąc udział w doświadczeniach i eksperymentach.Wielu przedstawicieli pedagogiki uznaje wagę wszechobecności kultury medialnej we współczesnym społeczeństwie, rozwoju oświaty międzykulturowej i potrzebę kształcenia umiejętności rozpoznawania różnic międzykulturowych. Media pozwalają nam konstruować nasze wyobrażenia i rozumienie świata (por. Internet, 54). Szkoła powinna rozwijać wrażliwość na takie sprawy, jak rasa, pocho­dzenie etniczne, płeć, klasa społeczna i inne różnice kulturowe, co jest przecież niezbędne do rozwoju demokracji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *