CAŁKOWITA REWIZJA

Konieczna jest całościowa rewizja praktyki oświatowej, która będzie ogniskować się na doskonale­niu umiejętności uczniów, które przynosząz sobą do szkoły. Technologia może odegrać kluczową rolę w reformie szkoły, ponieważ jest swoistym środkiem nowego dyskursu w klasie szkolnej, który mogą zaaprobować uczniowie. Kluczem do sukcesu jest powiązanie technologii z praktyką pedagogiczną, by wspierała głębszą i bardziej refleksyjną działalność uczniów, jeśli mają osiągnąć sukces w życiu. Czy technologia wpłynie na zmianę szkoły? Istnieją dwie istotne prze­szkody w realizacji głębokich zmian we współczesnej oświacie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *