CZYNNIK ZMIAN

To, że krajom europejskim udało się skolonizować prawie cały świat, nie wynikało z ich wyższości intelektualnej wyniesionej ze szkół wyższych, ale przede wszystkim ze względu na rozwój technologu. W krajach europejskich nastąpiła fundamentalna reorientacja. Uznano wielką rolę technologii w życiu społeczeństwa.Oświecenie franuskie XVIII wieku rozwinęło się w nawiązaniu do myśli i poglądów Francisa Bacona i jemu współczesnych. Oświecenie odrzuciło ideę, że wielkość rodzaju ludzkiego opiera się na wiedzy nagro­madzonej od czasów starożytnych. Wszyscy wybitni myśliciele epoki Oświecenia wierzyli w pewne podstawowe zasady: człowiek jest z natury dobry, ma prawo do życia w społeczeństwie demokratycznym, a cywilizacia rozwija się dzięki postępowi technologii. Jedynie J.-J. Rousseau i A.-N. de Condorcet koncentrowali się na sprawach dotyczących oświaty iako ważnego czynnika zmian cywilizacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *