DOM I SPOŁECZEŃSTWO

Gdy dom i społeczeństwo stają się coraz bardziej interaktywne, szkoła jawi się jako twór sztywny, mało interesujący i w ostateczności wyobcowujący dziecko ze środowiska poza placówką oświatową. Konieczna więc jest reforma oświaty, która zbliżałaby szkołę do społeczeństwa, pozwalając dzieciom i młodzieży uczyć się, wykorzy­stując technologię informatyczną (por. Soloway, 1991, ss. 23-26). Jak wychowywać młode pokolenie wyrosłe w świecie eksplozji infor­macji, w którym interaktywne technologie pozwalająuwierzyć, że można działać w tym świecie, posługując się klawiaturą komputerową? Czy wystarczy kliknięcie? Czy jest sens stosowania nowoczesnej technologii informatycznej w klasie szkolnej, gdy zmianom nie ulegają programy nauczania? W takich warunkach technologia zredukowana jest do dru­goplanowej roli, co nie pozwala właściwie wykorzystać jej możliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *