DRUGIE ZAŁOŻENIE

Drugie założenie konstruktywistów, które mogłoby być również z po­żytkiem wykorzystane w nowym modelu oświaty, opiera się na uznaniu dużej wartości współpracy wśród uczniów w procesach uczenia się. Badania wyraźnie potwierdzają taki związek (por. Johnson i in., 1981, ss. 47-62). Gdy dzieci współpracują ze sobą, biorą udział w tworzeniu własnych pomysłów, idei – w miejsce indywidualnej pracy. Korzyść jest taka, że mogą objąć refleksją nie tylko swoją pracę, ale i pracę rówieśni­ków. Uczniowie przestają być rywalami, a stają się partnerami. Osiągnięcia w wyniku wspólnej pracy stają się bardziej naturalne, zwłaszcza przy rozwiązywaniu problemów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *