GŁÓWNY NACISK

W modelu tym główny nacisk kładzie się na ocenę wykonania. Jest to inna niż dotychczas filozofia pracy nauczyciela i ucznia. Zamiast koncen­trowania się na opanowywaniu faktów i zbieraniu doświadczeń związanych z uczeniem się, dba się przede wszystkim o wiązanie nauki z życiem. Ocena ma charakter generatywny – w pełni zintegrowany z uczeniem się w różnych kontekstach życia. A więc oceniamy ucznia, jak funkcjonuje w różnych rzeczywistych sytuacjach życia. Można uzasadniać pogląd, że istota wiedzy, procesy nauczania i uczenia się wynikające z tradycyjnego modelu oświaty mogą się wiązać z wyborem lub odrzuceniem technologii w oświacie, wychodząc z założenia, że technologia może potencjalnie hamować procesy uczenia się.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *