ISTOT NOWYCH TECHNOLOGII

Monopol ten był utrzymywany przez ośrodki nauki. Przyczynił się w niemałym stopniu do jej upadku. Wynalezienie prasy drukarskiej wywołało jednak wzmożone zainteresowanie nauką, literaturąi filozofią.Stosowanie technologii do nauczania w szkole nie jest nowym zjawi­skiem. Dlaczego współcześnie występuje tak wielkie zainteresowanie sto­sowaniem technologii w oświacie? Prawdopodobnie wynika to, z jednej strony, z reklamy możliwości nowej technologii, a z drugiej – z prób reformy szkoły.Istota nowych technologii informatycznych i ich jakoby wielkich moż­liwości oparta jest na założeniu, że są one zupełnie inne w porównaniu ze starymi mediami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *