ISTOTNA SPRAWA

Sprawą istotną dla rządu stanie się: (a) ustalenie kosztów wprowadzenia technologii informatycznej do szkoły, (b) zapewnienie równego dostępu do korzystania z dobrodziejstw techno­logii wszystkim uczniom. Wierzy się, że nowa technologia zagwarantuje oświatę wysokiej jakości w XXI wieku, przygotowując uczniów do tego, by stali się skutecznymi przedstawicielami społeczeństwa technologicz­nego w skali globalnej. By sukces był możliwy, należy odpowiednio przy­gotować nauczycieli do nowych zadań związanych z wdrożeniem techno­logii informatycznych (por. Sutherland, 2000, s. 19). Każdy obywatel współczesnego świata musi być świadomy tego, jak szybko zmienia się gospodarka globalna. Obserwujemy przyspieszenie tych procesów, głównie związane z tym, że informacja (wiedza) staje się towarem, który ma znaczną wartość, nawet większą niż tradycyjne bogactwa naturalne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *