KOMPUTERYZACJA SZKOŁY

Wybór jest między drylem a rozwijaniem twórczego myślenia. Kom­puteryzacja szkoły realizującej tradycyjny model oświaty potencjalnie może ograniczać rozwój twórczego myślenia (por. Innis, 1951). By zmienić szkołę w środowisko uczenia się, w którym uczniowie mogą rozwijać umiejętności potrzebne przez całe życie, należy odrzucić nasze podstawowe założenia dotyczące istoty wiedzy, nauczania i uczenia się w postaci modelu transmisyjnego, a zbliżyć się do modelu opierającego się na dialogu i konstruowaniu wiedzy przez każdą jednostkę. Nie jest to jednak sprawa łatwa. Ciągle nie wiemy, ile informacji uczeń musi mieć, by móc konstruować i rozumieć znaczenie pojęć. Co trzeba wiedzieć, by konstruować użyteczną wiedzę? Jak szeroki dostęp do wiedzy powinni mieć uczniowie? Jak uczeń ocenia wiarygodność informacji, z którą się styka w morzu źródeł? Tymi sprawami musi się zająć nauczyciel.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *