KULTURA MEDIALNA A PEDAGOGIKA

Pierwszorzędne miejsce we współczesnej cywilizacji zajęła technologia informatyczna. Komputery stały się technologicznym ekwiwalentem absolutnej idei Hegla. Są w stanie zaadaptować wszystko i przekazać szerokiej publiczności. Komputery to nie tylko dostęp do tekstów, ale również obrazów, dźwięków, środowiska interaktywnego – tworząc pewną postać oświaty, która powinna być objęta krytyczną refleksją. Postmodernistyczna pedagogika musi przystosować się do funkcjono­wania w świecie nowej technokultury, zrywając ze wczesną specjalizacją, wykorzystywaniem przede wszystkim źródeł drukowanych i to najczęściej w biemy sposób. Nowa pedagogika pomoże jednostce funkcjonować w ró­żnorodnym świecie dzięki kształceniu wielu umiejętności intelektualnych: myślenia krytycznego, twórczego, niezależnego, aktywnego angażowania się w różne postacie kultury, w tym również w te, które wymagają opano­wania umiejętności wykorzystywania nowych technologii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *