MŁODE POKOLENIA

Młode pokolenia mogą nie być przygotowane do funkcjonowa­nia w cywilizacji informacyjnej. W pierwszej kolejności należy dążyć do wyeliminiowania mitów na temat współczesnej oświaty i jej związków z życiem, a mianowicie:  Nie jest prawdą, że nauka w szkole daje najlepsze wyniki. Większość procesów uczenia się następuje poza szkołą, gdy stosuje się wiedzę i umie­jętności.    Jest fałszem, że szkoła stanowi przygotowanie do pracy w rzeczywi­stym świecie. Z badań wynika, że zasady teoretyczne nabywane w szkole niełatwo, jeśli w ogóle, przenoszą się na sytuacje w rzeczywistym życiu.   Trzeba odrzucić założenie, że „nauczyciel jest fontanną, a uczeń naczyniem ”. Z badań wynika, że uczniowie mogą być głębiej zaangażo­wani, bardziej umotywowani i lepiej zorganizowani, gdy pracują w grupie nad projektem badawczym. “

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *