MODEL OŚWIATY MASOWEJ

Condorcet, podobnie jak wielu przedstawicieli Oświecenia, wierzył, ze umysł człowieka nie ma żadnych ograniczeń w uczeniu się, a postęp zależy od rozwoju nauki i technologii. Z kolei postęp w technologu łączył on z moralnością i szczęściem człowieka. Był jednak   rozwój technologii ma swoje granice wyznaczane przez przeludnienie i brak żywności, to jednak, jego zdaniem, rozum czlow.eka może rozwiązać te problemy (por. Condorcet, 1955, ss. 187-189).Model oświaty masowej został najpierw wprowadzony przez wielkie mocarstwa- Wielką Brytanię, Francję, Niemcy i USA. Była to masowa oświata o orientacji technologicznej, na którą zgłaszały zapotrzebow^ie gospodarka rynkowa i cywilizacja przemysłowa. Czynnikami sprzyjającymi były: rozwój państw narodowych i osłabienie wpływ Kościoła katolickiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *