NAJLEPIEJ ROZWIJAJĄCA SIĘ WSPÓŁPRACA

Współpraca najlepiej rozwija się w grupie rówieśniczej (dwóch lub więcej uczniów). Heterogeniczność (płeć, kultura, wiek, zdolności, pocho­dzenie społeczne) może sprzyjać procesom zaangażowanego uczenia się. W zaangażowanym uczeniu się zmienia się zarówno rola nauczyciela (przewodnik, doradca, partner), jak i ucznia (badacz). Uczeń jest aktywny w postrzeganiu zewnętrznego świata, współpracuje z rówieśnikami w tworzeniu pojęć i konstruowaniu wiedzy, rozwiązywaniu problemów. Uczniowie stają się więc własnymi nauczycielami.W ostatnich 15 latach przeprowadzono wiele badań nad nauczaniem i uczeniem się, zwłaszcza fizyki w szkole (por. Grayson i McDermott, 1996). Z badań wynika, że istnieje wyraźna różnica między tym, co jest przedmiotem nauczania, a tym, co zostało uwewnętrznione przez uczniów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *