NAJWAŻNIEJSZY WNIOSEK

Z powyższych wniosków wynika, że nauczanie fizyki w tradycyjnej szkole napotyka trudności. W wielu szkołach istnieje duży entuzjazm wśród nauczycieli dotyczący zastosowania nowoczesnej technologii w uczeniu się fizyki. Trzeba jednak wykazać ostrożność. Z doświadczeń wynika, że sukces w realizacji zadania komputerowego wcale nie oznacza nabycia umiejętności transferowalnych na inne zadania realizowane w innych warunkach. Nawet bardzo interaktywny program nie daje pewności, że uczniowie zdobędą umiejętności transferowalne. Chyba naj­ważniejszy wniosek z badań dotyczy konieczności koncentracji uwagi na uczniu. Skuteczne wykorzystanie komputera zależeć będzie nie tylko od tego, jak się naucza, ale i czego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *