NASZE DZIECI

Nie mniejsze też zmiany stały się udziałem naszych dzieci pod wpływem rewolucj i technologicznej. Zaczęły coraz więcej czasu spędzać, oglądając TV i kasety wideo niż zajmując się czytaniem. Zabawki zostały nasycone elektroniką, przyciągając błyskającymi i kolorowymi światłami. Atari i Nintendo wniosły zabawę elektroniczną do życia trochę starszych dzieci. Interaktywna technologia stała się tak samo popularna, jak TV w przeszłości. Nasze dzieci wyrastają w świecie łatwego dostępu do wiedzy, świecie, w którym żywe obrazy dopełniają informacji dotychczas przekazywa­nych przez tekst. Przyzwyczajają się do środowiska, w którym kontrolują dostęp i sposób wykorzystania informacji. Chociaż szkoły są częścią kontekstu społeczno-kulturowego, odzwierciedlając wartości danego społeczeństwa, to jednak zmiany technologiczne, które przetoczyły się w ostatnich dekadach przez społeczeństwo, pozostawiły system oświaty właściwie nietknięty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *