NAUCZYCIELE JAKO EKSPERCI

Nauczyciele są ekspertami w zakresie treści nauczania. To om oceniają wyniki nauki, dyscyplinują niesfornych, gdy trzeba. Uczniowie biernie asymilują wiedzę, jeśli rzeczywiście chodzą do szkoły, by się uczyć. Nauczanie polega na przekazywaniu faktów i treści uznanych za ważne z punktu widzenia przeszłości, a uczenie się oznacza uzyskiwanie tego, co jest w podręcznikach i głowach dorosłych. W takim modelu zmierza się do tego, by środowisko uczenia się było uporządkowane, uczniowie w ławkach rozmawiają tylko za pozwole­niem, twarzą do katedry, robią notatki, wykonują zadania, a przede wszystkim pracują indywidualnie. Pomiary wyników nauczania obejmują wiedzę ucznia oraz opanowanie szczególnych umiejętności wykonywania zadań, które często są nietransferowalne (por. Means, 1994).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *