NIEWIELU ZWOLENNIKÓW

Niewielu jest zwolenników takich rozwiązań. Z kolei Habermas reprezentuje znacznie bardziej skromną wersję krytyki technologii jako takiej. Jego zdaniem technologia w wąskim ujęciu jest raczej zjawiskiem neutralnym, ale w szerszej perspektywie może powodować różne społeczne patologie, które mogą stwarzać problemy we współczesnych społeczeństwach (por. Internet, 52). Stano­wisko takie wydaje się przypominać naiwny instrumentalizm, na którym w pewnym stopniu opiera się konstruktywizm.Marcuse (1964) zainspirował badania podjęte przez Adomo i Horkhei­mera (1972), uzasadniając, że zarówno świat wewnętrzny, jak i zewnętrz­ny człowieka znajduje się pod przemożnym wpływem walki o przetrwa­nie w społeczeństwie klasowym. Można z tego wnioskować, że Marcuse, jeśli nawet nie wierzy w przyrodzonąjedność natury człowieka, to przy­najmniej w istnienie pewnych naturalnych sił zgodnych z ludzkimi po­trzebami, które zatarły i rozmyły się w toku historii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *