OŚWIATA, NAUKA, TECHNOLOGIA

Oceniając spuściznę intelektualną tego okresu, warto się przede wszystkim skoncentrować na fundamentalnych poglądach tych koryfeu­szy wiedzy o wychowaniu, jak i na roli i znaczeniu technologii jako miary postępu cywilizacyjnego, zakładając, że istnieje dość ścisły związek między technologią, oświatą, cywilizacją, rozwojem przemysłu a sytuacją człowieka. Poczynając od Średniowiecza, niemal wszystkie wynalazki i innowacje technologiczne powstawały w obrębie poszczególnych zawodów. Specja­listyczna wiedza była przekazywana z pokolenia na pokolenie w ramach czeladnictwa. Wielkie osiągnięcia technologiczne, choćby gigantyczne katedry gotyckie powstawały poza wyższymi uczelniami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *