OŚWIATA TECHNOLOGICZNA

Można się spodziewać, że oświata technologiczna w przyszłości w mniejszym stopniu niż dotychczas będzie koncentrować się na kształceniu umiejętności korzystania z narzędzi technologicznych, a w większym stopniu obejmować będzie krytyczną analizą społeczne cele stosowania technologii. Wykorzystując wiedzę nagromadzoną w dyscyp­linach humanistycznych i społecznych, trzeba będzie przedstawić rolę te­chnologii w społeczeństwie, angażując przy tym uczniów i studentów w podejmowanie krytycznego dyskursu na temat roli technologii w społeczeństwie, postępu, oświaty i rozwoju współczesnej cywilizacji technologicznej w życiu człowieka i społeczeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *