PERFEKCYJNE OPANOWANIE

Uczniowie mogą perfekcyjnie opanować pewne umiejęt­ności testowane na egzaminach, choć mogą mieć trudności ze stosowa­niem logicznego rozumowania w sytuacjach codziennego życia. Oświata zmierzająca do kształcenia pogłębionego rozumienia dotyczy uchwycenia przez uczniów pojęć, zasad lub umiejętności w taki sposób, że uczniowie mogą przenosić je na rozwiązywanie nowych problemów i sytuacji. Centralną sprawą dla takiego typu kształcenia jest uczenie się przez do­świadczenie i wykonywanie autentycznych, złożonych zadań. Realizacja tego modelu oświaty zależy w niemałym stopniu od wiązania procesów nauczania z doświadczeniem uczniów, wspólnego po­rozumienia między nauczycielem a uczniami, tworzenia nowej wiedzy. Uczenie takie bywa z reguły interaktywne (nauczyciele – uczniowie, uczniowie – nauczyciele, uczniowie – uczniowie), stoi w opozycji wobec przekazywania wiedzy uczniom przez nauczyciela.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *