PIERWSZA WIELKA REWOLUCJA

Nastąpiła pierwsza wielka rewolucja w oświacie: model szkoły zaczął przypominać fabrykę. Duże budynki, labirynty korytarzy i klas szkolnych, w których uczniowie, siedząc w ławkach, przysłuchiwali się wywodom nauczyciela, znajdującego się zwykle na katedrze przed nimi.Szkoły chciały być skuteczną instytucją społeczną, która była w stanie tworzyć identyczny produkt wystandaryzowanej jakości. W takiej placówce uczniowie przygotowywali się do wykonywania pracy, zwykle tej samej przez całe życie. Współcześnie model ten nadal istnieje. Szkoła przypomina fabrykę. Większość czasu uczniowie spędzają na biernej asymilacji wiedzy prze­kazywanej im przez nauczyciela. W wielu szkołach, zwłaszcza zawodo­wych, przygotowuje się do pracy, która już nie istnieje lub przestanie istnieć, gdy uczniowie wkroczą w dorosłe życie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *