PLAN WPROWADZENIA

Jeszcze w połowie XVIII wieku oświata we Francji, zdominowana przez Kościół, obejmowała tylko elitę kraju. Francuskie uniwersytety, jak ? w większości krajów europejskich, faworyzowały prawo, i teologię – uznając je za podstawę wykształcenia klasycznego. Wielka BrytaJawtym czasie była wielkim mocarstwem europejskim. Swojąs.łę czerpała p^e wszystkim z rewolucji przemysłowej ^ czas, Francja, Niemcy i USA były uznawane za kraje zacofanego właśnie w reformie oświaty upatrywano szansy doścignięcia Anglik w. W latali 1791-92 Condorcet przedstawił plan wprowadzenia oswia y powszechnej, a do tego świeckiej, dającej wszystkim dzieciom w tym kraju równe szanse korzystania ze szkoły obowiązkowej, powszechnej i wolnej od opłat. Plan ten został jednak odrzucony przez  parlament. Wpłynął jednak na przyszłe reformy oświatowe we Francji,Niemczech i USA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *