PRAKTYCZNA MANIFESTACJA

Rewolucja przemysłowa stała się praktyczną manifestacją zmiany modelu oświaty, wynikającą głównie z potrzeby modernizacji pansi narodów Stany Zjednoczone jako mocarstwo ekonomiczne zawdzięczają^z jednej strony, swojąrolę i znaczenie rozwojowi oświaty tedmologicznej, zwłaszcza na poziomie wyższym, a z drugiej – przyjęciu koncepcji Condorceta dotyczącej rozwoju „oświaty dla obywatelstwa (por. Butts, 1955, s. 291). Pojęcie to weszło do słownika myśli oswiec – niowej obok takich haseł, jak nauki przyrodnicze, postęp, rozwój techno­logii. Mimo pewnych trudności amerykańska ustawa oświatowa została uchwalona w 1818 r. dzięki poparciu prezydenta Jeffersona.W XIX wieku zaczęło powstawać w USA coraz więcej wyższych szkół zawodowych z mocy ustawy Morrilla z 1862 r. (por. Ross, 1969, ss. 44-45). Ustawa gwarantowała otrzymanie funduszy z budżetu federalne­go na zakładanie kolegiów inżynieryjnych i rolniczych w celu wspierania oświaty liberalnej i praktycznej (tamże, s. 46). W 1917 r. działało już 126 takich kolegiów, które rocznie kończyło 4300 absolwentów (por. Noble, 1977, s. 24).zmian cywilizacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *