PROCESY NAUCZANIA

Procesy nauczania niewiele zmieniły się w ostatnich 100 latach, choć można zauważyć pogłębiające się różnice między na­uczaniem a uczeniem się w klasie szkolnej (por. Kolderie, 1990, ss. 91-103). Na kierunkach kształcenia nauczycieli nie wprowadzono większych zmian w programach nauczania. Absolwenci niewiele różnią się od tych, którzy ukończyli studia nauczycielskie w ubiegłych dziesię­cioleciach. Szkoły więc coraz bardziej izolują się od społeczeństwa oraz od dzieci i młodzieży żyjących w tym społeczeństwie. Dzieci mają się przygotowy­wać do życia skierowanego ku przyszłości, choć szkoła zamknięta jest w przeszłości. Wiedza nadal jest przekazywana w klasie szkolnej w postaci linearnej za pomocą różnych zabiegów dydaktycznych, co zasad­niczo różni się od doświadczeń młodego pokolenia zdobywanych poza szkołą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *