PROCESY NAUCZANIA

Uczniowie mogą znajdować się albo w klasie szkolnej, albo na globalnej konferencji w jakimś zakątku świata. Zarówno przestrzeń, jak i czas mogą się zmieniać. Zmiany te wymagają nowego modelu oświaty. W każdym wyborze dotyczącym stosowania technologii informatycz­nej w procesach nauczania i uczenia się należy brać pod uwagę trzy główne aspekty oświaty: wiedzę, nauczanie i uczenie się. Współczesny system oświaty ciągle jeszcze opiera się na założeniach psychologu beha­wioralnej zakładającej, że uczenie się działa na podobnych zasadach, jak linia produkcyjna w fabryce (por. Daggett, 1994). Jest to transmisyjny model komunikacji i uczenia się, w którym wiedza ma charakter statyczny: informacje sąprzekazywane uczniom przez nauczyciela (i pod­ręczniki).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *