REDUKOWANIE ROLI

Tendencja redukowania roli nauczyciela do przekazywania informacji i utrzymywania dyscypliny narzuca pewien sposób myślenia, że proces uczenia się może być rozbijany na małe części i powtórnie składany, by poprawić skuteczność. Podobnie odrzucenie wpływu kontekstu społeczno-kulturowego klasy szkolnej na procesy nauczania i uczenia się stanowi oczywisty błąd (por. Internet, 36). By prawidłowo stosować technologię informatyczną w procesach nauczania, nauczyciel musi uznać, że jest ona ważną pomocą. Nadzieja, że technologia doprowadzi do zasadniczych zmian w klasie szkolnej, może spełnić się tylko wtedy, gdy nauczyciele zostaną odpowiednio przy­gotowani do jej stosowania. Muszą równocześnie zrozumieć, że ich rola w reformie oświaty ma krytyczne znaczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *