ROLA NAUCZYCIELA

Rola nauczyciela w sprawach związku między oświatą a technologią jest niezwykle ważna. Wiele przecież zależy od nauczyciela: może albo przyjąć, albo odrzucić technologię. Krytyczne znaczenie może mieć odpowiedzialność nauczyciela, jego wpływ na wyniki uczenia się, kryteria, którymi kieruje się w stosowaniu technologii w klasie szkolnej, postawa wobec technologii, chęć uczestniczenia w procesach dokształcania i doskonalenia zawodowego w stosowaniu. Trzeba równocześnie pamiętać o zamkniętym świecie życia nauczycie­la: wiele godzin pracy dziennie z niemałą gromadą uczniów, brak czasu, a często możliwości kontaktowania się z rodzicami uczniów, ograniczony dostęp do najnowszych informacji. Jakże często musi radzić sobie ze sprzecznymi sygnałami przekazywanymi przez społeczeństwo: uspołeczniaj dzieci, ale równocześnie dbaj o rozwój każdego dziecka z osobna; ucz tego, co przeszłość oferuje, ale i w tym samym czasie dbaj o    to, by dziecko nabyło pewnych praktycznych umiejętności przydatnych na rynku pracy; ucz posłuszeństwa wobec władzy, ale także zachęcaj do indywidualnego myślenia i zadawania pytań; nie zapominaj o kształceniu umiejętności współpracy, ale równocześnie przygotowuj dzieci do współzawodnictwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *