ROLA PRZEWODNIKA

W takiej sytuacji nauczyciel będzie głównie spełniać rolę przewodnika w poszukiwaniu, a nie źródła wiedzy. Wymagania związane z pełnieniem nowej roli wydają się bardziej złożone niż w przypadku tradycyjnego modelu oświaty. Nauczyciel zajmie się udzielaniem pomocy uczniom we własnych poszukiwaniach w miejsce kierowania procesem nauczania w sposób autokratyczny. Elastyczność stanie się jednąz najważniejszych zalet nowego nauczyciela. Nauczyciel coraz częściej będzie przechadzał się po klasie szkolnej, między grupami uczniów, udzielając pomocy jed­nostkom lub całym grupom. W tym nowym modelu oświaty technologia odegra znaczącą rolę. Stanowić będzie potężne narzędzie uczenia się.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *