RÓŻNICE MIĘDZY NAUCZANIEM

Można się spodziewać, że różnice między nauczaniem a uczeniem się będą się zacierać w przyszłości. Technologia prawdopodobnie stanie się kluczowym składnikiem tworzenia nowego modelu szkoły. Tak jak tech­nologia przyczynia się do zmian w innych instytucjach społecznych, podobnie wpłynie na zmiany w oświacie, a wyrazi się to m.in. w zbliżeniu szkoły do społeczeństwa. Gdy nowoczesna technologia wypełni klasy szkolne, nauczyciele nie będąjuż opracowywać codziennych planów lekcji ani przygotowywać się w sposób rutynowy do zajęć. Nie będą zmuszeni do opracowywania testów, do oceny wyników (por. Internet, 6). Praca papierkowa zostanie prawie zupełnie wyeliminowana. Nauczyciel nie będzie już obciążany odpowiedzialnością za realizację programu nauczania w danym czasie ani zobowiązany do wystawiania ocen czy też dokonywania bolesnych decyzji dotyczących przejścia lub nieprzejścia do następnej klasy w przy­padku słabych uczniów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *