ROZWÓJ SZKOLNICTWA

Do rozwoju szkolnictwa zawodowego, które miało służyć moderniza­cji kraju, w niemałym stopniu przysłużył się Dewey. U podstaw pedagogi­ki Deweya leży wiara, że metodologia naukowa może być zastosowana do tworzenia teorii oświaty. Dewey stał się rzecznikiem modernizacji kraju. Szkoły, jego zdaniem, powinny zmierzać do wszczepiania młodemu pokoleniu zasad moralnych w celu powstania społeczeństwa demokra­tycznego, w którym szacunkiem powinno być otoczone szkolnictwo zawodowe, jak i praktyczna użyteczność pracy człowieka. Centralne miejsce w filozofii Deweya zajmują wiedza i moralność. „Aktywne uczestniczenie w tworzeniu wiedzy stanowi najważniejszy cel człowieka” (Dewey, 1964, s. 192). Stosowanie naukowej metodologii staje się dla niego sprawą priorytetową. „Przyszłość cywilizacji zależy od rozszerzenia i pogłębienia naszych możliwości myślenia naukowego” (s. 425).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *