SKONSTRUOWANIE TECHNOLOGII

Jeśli technologia jest tak skonstruowana, by podjąć jakiś jeden aspekt pracy na­uczycielskiej, który wydaje się mniej istotny, lub zwiększa zakres obowiązków nauczyciela, nie umożliwiając osiągnięcia większych korzyści w nauczaniu i uczeniu się, należy zakładać, że taka innowacja nie przyjmie się w szkole. Jeśli nauczyciele będą chcieli wprowadzić techno­logię do klasy szkolnej, to tylko taką, która jest elastyczna, prosta i przyja­zna użytkownikowi (por. Cuban, 1986). Angażowanie się nauczycieli w systemowe myślenie i równoczesne dokształcanie może okazać się zbyt wielkim obciążeniem. Możliwości ro­zumienia przez nauczyciela całego procesu oświatowego i roli oświaty w przygotowaniu młodego pokolenia jako dobrych obywateli, wykształconej siły roboczej mogą być zawyżone. Nauczyciele, podobnie jak wielu innych ludzi pracujących w zbiurokratyzowanych instytucjach, często uciekają się do myślenia na krótką metę, bardziej wiążącego się z opisem ich własnej, codziennej pracy niż z realizacją celów oświaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *