SPOŁECZNE PRZYZWOLENIE

To postindustria- lne społeczeństwo zgłasza zapotrzebowanie na nową formę oświaty (por. Internet, 38). Nauczyciele, rodzice, biurokraci oświatowi, politycy zaczęli zdawać sobie sprawę, że jest potrzebny zupełnie nowy model oświaty. W nowej szkole uczniowie muszą nauczyć się konstruowania wiedzy i osiągnąć znacznie wyższy poziom umiejętności intelektualnych wyższego rzędu niż dotychczas, ponieważ każda jednostka musi być przy­gotowana do szybszego i lepszego myślenia, rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, a przede wszystkim do uczenia się przez całe życie. Szkoła może i powinna mieć większy wpływ na społeczeństwo poprzez swoich wychowanków na etyczne, społeczne i polityczne decyzje, które będą podejmować wszyscy obywatele, lub poprzez swoich przedstawicieli w parlamencie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *