SYSTEMOWY BRAK ŚWIADOMOŚCI

Systemowy brak świadomości właściwego wykorzystania technolo­gii w szkole. Mała wrażliwość na technologię jest uwarunkowana history­cznie (por. Collins, 1990, ss. 20-46). Szkoła tradycyjnie jest niechętna nowej technologii (por. Soloway, 1991, ss. 23—26). Częściowo jest to wynik ograniczonych nakładów na oświatę, a częściowo rezultat braku wiedzy nauczycieli i administracji oświatowej na temat możliwości współczesnej technologii informatycznej. Nie można przecież wykorzy­stywać technologii w procesach nauczania i uczenia się, jeśli się jej nie zna. Również w kształceniu nauczycieli za mało zwraca się uwagi na potencjał technologii, który mógłby być wykorzystany w szkole.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *