TECHNOLOGIA A WIEDZA

Każda zmiana technologii komunikowania się człowieka – od mówienia do pisania, od pisania do drukowania, od drukowania do pisma elektronicznego – doprowadza do transformacji w naszych sposobach tworzenia, zapisywania, przechowywania, udostępniania i odzyskiwania informacji. Zmiany te miały duży wpływ na rozwój myśli, zachowań i kultury człowieka (por. Internet, 36). Zdaniem niektórych filozofów nauki (por. Wojciechowski, 1975, ss. 259-273), potrzeba myślenia, aktywność, jak i zachowanie człowieka są proporcjonalne do zasobu jego wiedzy. Wiedza więc odgrywa centralną rolę w życiu człowieka. Bez wiedzy człowiek nie przetrwa. Wpływ nowej technologii informatycznej na oświatę wynika zarówno spoza, jak i z wewnątrz klasy szkolnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *