TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

W ostatnich 20 latach technologia informatyczna trafiła prawie do każdej dziedziny życia społecznego. Zaczęło się od telewizji. Przekazy­wanie obrazów rozpoczęło nową erę w odbiorze opinii, poglądów i zdarzeń. To właśnie dzięki telewizji świat stał się naszym bezpośrednim doświadczeniem, uwalniając przekaz od tekstu i statycznych ilustracji. Zdarzenia, które miały miejsce na świecie, trafiały do naszych domów z całą intensywnością i prawie w czasie rzeczywistym. Dzięki komputerom olbrzymie masy informacji i usług stały się dostępne. Pisanie okazało się sprawą prostą. Wystarczyło powiązać komputer z drukarką, a tekst łatwo poddawał się zmianom. Zmieniała się sama istota pracy. Wzrastało zapotrzebowanie na pracowników, którzy umieją posługiwać się technologią informatyczną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *