TECHNOLOGIA NIE OGRANICZA

Technologia nie ogranicza twórczego myślenia, ale rozszerza przede wszystkim możliwości ucznia lub studenta. Uważamy, że oświata stanowi proces refleksji w sytuacjach, w których poprzednie doświadczenie ludzi, predyspozycje, wiedza, poziom motywacji współdziałają z trzema podstawowymi składnikami uczenia się, jakimi są: nauczyciele, materiały uczenia się, inni uczniowie. Odległość staje się aspektem oświaty ułatwiającym powstanie nowych możliwości i powiązań między tymi składnikami. W oświacie zdalnej na­uczyciele nadal mogą być wykładowcami i przewodnikami, ale równo­cześnie mogą spełniać rolę ekspertów przedmiotu, za który biorą odpo­wiedzialność, pracując np. w telewizji. Materiały uczenia się to ciągle podręczniki, notatki z wykładów, wypisy czynione w bibliotece, dane z baz informatycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *