ULEPSZENIE WERSJI

Ulepszanie wersji programu w wyniku przeprowadzonej oceny przez rzeczoznawcę. Końcowe zmiany najczęściej obejmują obraz i dźwięk. Ostateczny produkt wraz ze wszystkimi wersjami trafia do na­uczyciela. Później następuje publiczna prezentacja projektów, w której biorą udział rodzice, nauczyciele i uczniowie (por. Internet, 43).Z badań struktury programów uczniowskich wynika, że stoją one na wysokim poziomie (tamże). Prawidłowo i inteligentnie zastosowano procedury HyperCard. Zauważono przykłady wzajemnego uczenia się w postaci np. zaleceń poprawek do projektów przygotowywanych przez inne grupy uczniów.W tym nowym modelu oświaty wzrasta złożoność pracy nauczyciela. Pełni on wiele ról: kierownika projektu, wychowawcy, wykładowcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *