UŻYWANIE TECHNOLOGII

Decyzje co do używania technologii, w których ignoruje się fakt, że wpływ nauczyciela wyraża się w całym procesie nauczania i uczenia się, mogąprowadzić do ograniczonych wyników nauki w szkole. Rozumienie roli nauczyciela w podejmowaniu decyzji dotyczących technologii wymaga rozumienia kontekstu, w którym on funkcjonuje. Nauczyciele są często obwiniani, że blokują wejście technologii informa­tycznych do szkół. Krytycy nie zdają sobie często sprawy z tego, że na­uczyciele przyswajają jedynie takie innowacje technologiczne, które ułatwiająrozwiązywanie problemów uznanych przez nich za ważne, a nie są to zwykle te same problemy, które postrzegają osoby nie będące na­uczycielami. Aby nowa technologia mogła w pełni wejść do szkoły, musi umożliwić nauczycielom wykonanie zaplanowanej przez nich pracy na wyższym poziomie i musi dostosować się do życia w klasie szkolnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *