W KLASIE SZKOLNEJ

Jeśli technologia w klasie szkolnej ma ułatwić uczenie się, powinno się podjąć wysiłki w celu integracji różnych zakresów odpowiedzialności na­uczyciela. Technologia sama w sobie daje niewiele, ale w zależności od sposobu, w jaki jest stosowana, może pomóc w podniesieniu procesów nauczania i uczenia się na wyższy poziom, choć z badań wynika, że wpływ nauczyciela na wyniki nauczania jest większy niż technologii (por. Internet, 36). Najlepsze wyniki można osiągnąć wtedy, gdy nauczyciele twórczo wykorzystują technologię w procesach nauczania, odwołując się do różnych mediów w zależności od celów nauczania (por. Cuban, 1986).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *