W PRACY RÓWIEŚNICZEJ

W pracy rówieśniczej grupy badawczej można wyróżnić 4 etapy:   Uzasadnienie możliwości realizacji projektu badawczego. Na tym etapie uczniowie zapoznają się zwykle z systemem Macintosh na tle różnych programów w obrębie HyperCard. Celem jest poznanie możliwo­ści języka programowania.  Konceptualizacja własnego projektu programu w postaci grafiki i tekstu. Tworzenie programu. Na tym etapie uczniowie zbierają niezbędne materiały do opracowania projektu. Podejmują też pewne próby zmierzające do stworzenia programu. Nierzadko spędzają dużo czasu poza klasą szkolną albo tworząc tekst, który trafi do programu, albo zbierając obrazy i dźwięk, które będą wykorzystane. Ostateczny program wraz z wersjami roboczymi zostaje przekazany do oceny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *