WIELE NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK

Zauważono wiele niekorzystnych zjawisk wiążących się z Internetem, jak: wzrost zainteresowania pornografią, ucieczki z domów rodzinnych, rozwiązłość seksualna, łamanie norm moralnych. Politycy nawołują do zwiększenia kontroli, cenzury, nadzoru elektronicznego. Rozwiązaniem nie jest jednak zakaz korzystania z nowych technologii informatycznych, ale nauczenie młodego pokolenia, jak używać nowych technologii, tak by pomagały nam być bardziej krytycznymi, twórczymi, a nie mniej wartościowymi ludźmi. Współczesne kierunki zmian myślenia i działania dotyczące oświaty i technologii stanowią kontynuację historycznych zaszłości. Rozwój oświaty technologicznej w krajach zachodnich uzyskał priorytet od czasu wybuchu I wojny światowej i utrzymał się do końca XX wieku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *